Mari-Elina Koivusalo

Turun kaupunginvaltuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunnan vpj.

Suomi tarvitsee luottamusta tulevaisuuteen

Tulevaisuudessa Suomen menestys ja rooli maailmassa rakentuu osaamisen, sivistyksen, tutkimuksen ja uusien innovaatioiden pohjalle. Hyvinvoivassa Suomessa jokaisen pitää voida luottaa tulevaisuuteen, kouluttautua, perustaa perhe, saada työtä ja siitä palkkaa jolla tulee toimeen.

Lasten hyvinvointi on tulevaisuus-investointi

Kun perheet voivat hyvin, Suomi voi hyvin. Jokaisen lapsen tulee tuntea voivansa tavoitella mitä ikinä haluaa. Perheiden palveluja on vahvistettava. Varhaiskasvatuksesta on tehtävä maksutonta ja subjektiivinen päivähoito-oikeus palauttaa. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi oppivelvollisuus on pidennettävä toisen asteen loppuun.

Kasvavat kaupunkiseudut Suomen kasvun moottoreina

Kasvavat kaupunkiseudut ovat koko Suomen kasvun moottoreita ja niiden kasvua on tuettava. Varsinais-Suomi tarvitsee vahvaa edunvalvontaa, jotta muutamme positiivisen rakennemuutoksen kestäväksi kasvuksi ja hyvinvoinniksi. Tunnin juna ja diplomi-insinöörikoulutus Turkuun ovat edunvalvontatavoitteiden kärjessä tulevalla hallituskaudella.

Mari-Elina Koivusalo

Olen syntynyt Turussa ja asunut siellä koko ikäni puolikasta vaihto-oppilasvuotta lukuun ottamatta. Kotikaupunkini on minulle erittäin rakas. Tapaankin puhua Turusta ”entisenä ja nykyisenä henkisenä pääkaupunkina”.

Kotini on Pohjois-Turussa Jäkärlässä, jossa viihdymme erinomaisesti mieheni ja pienen tyttäreni kanssa.

Olen kasvanut yrittäjäperheessä, mutta sosialidemokraattisten arvojen ympäröimänä. Vanhempani toimivat yrittäjinä rakennusalalla, ja myös siskoni työskenetelee perheyrityksessä.

Lue lisää...