Mari-Elina Koivusalo

Kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen.

Hyvinvoiva Turku

Turussa jokaisella pitää olla oikeus hyvään, mielekkääseen ja turvalliseen elämään riippumatta iästä, asuinpaikasta tai tulotasosta. Jokaisella lapsella on oltava aidot mahdollisuudet tavoitella unelmiaan. Yksikään nuori ei saa jäädä syrjään yhteiskunnasta. Perheitä pitää tukea ja apua saada aina kun sitä tarvitsee. Senioreille on tarjottava aktiivista arkea ja iäkkäille hyvää ja inhimillistä hoivaa elämän viime vaiheessa.

Lasten ja nuorten Turku

Turussa jokaisesta lapsesta ja nuoresta voi tulla mitä tahansa. Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta on laajennettava, ryhmäkoot pidettävä kohtuullisina ja panostettava yhä enemmän niin hoivaan kuin monipuoliseen pedagogiikkaan. Perusopetusta on yhä vahvistettava ja korona-ajan kolhut oikaistava. Oppivelvollisuuden pidentyessä on riittävin tukitoimin varmistettava, että jokainen nuori todella suorittaa Turussa toisen asteen tutkinnon. Laadukas varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus ovat paitsi tae siitä että jokainen nuori löytää paikkaansa maailmassa, myös kivijalka korkealle osaamiselle ja Turun menestykselle tulevaisuudessa.

Uudistuva ja tulevaisuuteen katsova Turku

Tulevaisuudessa Suomessa on ennusteiden mukaan kolme kasvavaa kaupunkiseutua, yksi niistä Turku. Turussa pitää laajasti ymmärtää kaupungin merkitys ja tehdä rohkeasti investointeja tulevaisuuteen sekä kehittää kaupunkia määrätietoisesti houkuttelemaan uusia asukkaita, osaajia ja yrityksiä. Elinvoimainen ja kasvava Turku on paras tae sille, että tulevaisuudessakin voimme tarjota laadukkaita palveluja ja lisätä kaupunkilaisten hyvinvointia.
Samalla meillä on suuri vastuu siitä, että tulevat sukupolvet saavat elää viihtyisässä ympäristössä, virkistäytyä puhtaassa lähiluonnossa ja uida hyvinvoivassa Saaristomeressä.

Mari-Elina Koivusalo

36-vuotias kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Kahden pienen tytön äiti, koti ”maalla kaupungissa” Pohjois-Turussa.

Lue lisää...

SDP.fi ajankohtaista

RSS-virhe: DOMDocument not found, unable to use locator