Opetuslautakunnan demarit: koulujen resurssit selvitettävä ja tarvittaessa luotava Turkuun oma tasa-arvoraha

Tiedote 7.9.2017

Kasvatus- ja opetuslautakunnan demarijäsenet Mari-Elina Koivusalo ja Jarmo Aalto jättivät 6.9. kokouksessa selvityspyynnön koskien perusopetuksen resurssien jakoa ja viime vuosien muutoksia.

Hallituskaudella 2011-2015 Turku sai ryhmäkokojen pienentämiseen ja haastavammissa olosuhteissa toimivien koulujen tukemiseen erillisrahoitusta jopa neljä miljoonaa euroa vuodessa. Kun rahoitus nykyisen hallituksen toimesta ajettiin alas, alkoi kaupunki itse kompensoida rahoitusta siten että ryhmäkoot haluttiin pitää entisellään.

– Oppilasmäärät ovat olleet Turussa rajussa kasvussa ja toisaalta tasa-arvorahaa ei juurikaan ole. Nyt olisikin syytä tietää koulukohtaisesti mikä ero on nykytilanteella verrattuna vuoteen 2015. Kouluista kantautuu huolestunutta viestiä siitä, että resurssit ovat riittämättömät, demariryhmä toteaa selvityspyynnössään.

Sd-ryhmän mukaan olisi syytä selvittää nykytilanne ennen kuin lautakunta päättää ensi vuoden budjetista, jolloin korjaavia toimenpiteitä voitaisiin tehdä.

– Opetus sinänsä on kohtalaisesti edelleen resursoitu, mutta selvitysten jälkeen voisimme pohtia sitä, tulisiko Turussa korvamerkitä jokin summa kaupungin omaksi tasa-arvorahaksi. Turussa on käytössä tehokkaaksi havaittu positiivisen diskriminaation malli kuten Helsingissäkin, mutta tämän lisäksi voisi olla tarpeellista jakaa vielä erillinen tasa-arvoraha kouluille tietyin kriteerein. Tämä tulisi tarpeeseen esimerkiksi monissa lähiöissä, pohtii lautakunnan vpj Mari-Elina Koivusalo

– Täytyy muistaa, että Turussa pyritään integroimaan myös erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita lähikouluihin. Lisäksi tiedämme, että koulumme toimivat kaikkiaan hyvin erilaisissa ympäristöissä. Tällöin tulee pohtia, olisiko tarpeellista antaa kyseiselle koululle enemmän erityistä määrärahaa erilaisten tukitoimien järjestämiseen, toteaa Jarmo Aalto.

Lisätiedot
Mari-Elina Koivusalo
040-5951035

Kommentit

Jätä kommentti