Selvityspyyntö Yli-Maarian yhtenäiskoulun ja Jäkärlän välisen kevyenliikenteenväylän turvallisuudesta

Kasvatus- ja opetuslautakunta on Yli-Maarian koulun hankesuunnitelman päivittämisen yhteydessä 1.4.2015 edellyttänyt päätöksessään, että Yli-Maarian yhtenäiskoulun ja Jäkärlän välille toteutetaan pyörällä liikennöitävä yhteys. Vajaan kilometrin mittainen väylä valmistui kesällä 2018 ja koulutyö Yli-Maariassa tammikuussa 2019.

Yli-Maarian yhtenäiskouluun tulee Jäkärlästä siirtymään vuosiluokkien 7-9 oppilaat ja väylää tulee muiden alueen asukkaiden lisäksi käyttämään erityisesti aamuisin ja iltapäivisinkoululaiset, jotka liikkuvat kevyenliikenteenväylällä niin kävellen, pyöräillen kuin mopoillakin.

Alueen asukkaat ovat kokeneet uuden väylän riskialttiiksi sen mutkaisuuden ja korkeuserojen vuoksi. Erityistä huolta aiheuttaa se, ettei väylää ole päällystetty asfaltilla. Näin ollen mutkaiseen tiehen ei voida toteuttaa kaistamerkkejä pyörä- jalankulku ja mopoliikenteelle. Ruuhka-aikoina ongelma korostuu.

Kaupunkiympäristötoimialalta on asfaltin puuttumista perusteltu sillä, että väylä on ”puistoalueella sijaitseva puistopolku”. Peruste on kyseenalainen siksi, että samainen väylä kulkee suurimmaksi osaksi nelikaistaisen, asfaltoidun moottoritien vierustalla ja risteää sen alta.

Viime kädessä kunta on vastuussa oppilaiden turvallisuudesta koulumatkoilla. Siksi me allekirjoittaneet esitämmekin, että sivistystoimiala selvittää yhteistyössä kaupunkiympäristötoimialan kanssa Jäkärlän ja Yli-Maarian välisen kevyenliikenteenväylän turvallisuuden ja mahdollisuuden saada tulevaisuudessa vilkasliikenteiselle väylälle asfalttipinnan sekä kaistamerkinnät selkeyttämään ja sujuvoittamaan jalan, pyörällä ja mopolla tapahtuvaa liikennettä.

Mari-Elina Koivusalo

Jarmo Aalto

Kommentit

Jätä kommentti