Totuus Turun 5,5 miljoonan ”leikkauksista” kasvatukseen ja opetukseen

Julkaistu Turun Sanomissa 4.12.2020

Olen hämmentyneenä ja hiukan surullisenakin huomannut yhden puolueen levittävän erityisesti sosiaalisessa mediassa täysin harhaanjohtavaa tietoa siitä, että Turussa oltaisiin ensi vuonna suorittamassa massiivisia säästöjä sivistystoimialalla. On vastuutonta lietsoa turhia pelkoja palveluiden heikkenemisestä tällaisena aikana, kun monet vanhemmat ja opettajat ovat muutenkin huolissaan lasten koulutien koronakuopista. Myös Turun Sanomat uutisoi pari viikkoa sitten aiheesta täysin kritiikittömästi. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio sivistystoimialalle ensi vuodeksi oli kylläkin 5,5 miljoonaa pienempi kuin lautakunnan alkuperäinen esitys, mutta tämä ei silti tule vaikuttamaan palvelutasoon alentavasti.

Kun kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi oman budjettiesityksensä, ei ymmärretty, että tänä vuonna tulemme alittamaan budjettimme 3,5–4 miljoonalla eurolla. Tämä johtuu tietyistä huomioimatta jääneistä asioista ja väärinkirjauksista, jonka myötä myös ensi vuoden budjetissa on ollut paljon ylimääräistä rahaa.

Muutamia esimerkkejä näistä helpoista säästöistä ovat vaikkapa koulukuljetusten väheneminen Pohjois-Turussa ja saarilla, tuplabudjetoidut laitoshuoltajien sijaisjärjestelyt sekä uudet ateriapalvelusopimukset, joista säästöä tulee valtavasti sen myötä, ettei poissaolevan oppilaan ateriaa enää toimiteta tai laskuteta. Paljon kaikenlaisia matkustus- ym. kuluja on myös säästynyt koronan myötä ja lisäksi palvelujen kysyntä on ollut odotettua pienempää erityisesti varhaiskasvatuksessa.  Lisäksi lautakunnan talousarviossa oli yksi hyvin iso virhe, kun lukiokoulutuksen saamien koronarahojen menopuolelle oli merkitty miljoona euroa liikaa. Yksi miljoona saatiin ”leikattua” siis pyyhekumilla.

Tämänkaltaisten menojen karsimisen lisäksi olisi kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen päästäksemme pitänyt löytää jostain vielä miljoona. Siinä tapauksessa olisi jo pitänyt vähentää henkilöstöä (siis kasvattaa ryhmäkokoja) ja tätä ei haluttu tehdä. Siksi valtuustossa onneksi lisättiin budjettiin tuo miljoona.

Esimerkiksi suomen- ja ruotsinkieliseen perusopetukseen on budjetissa ensi vuodelle varattu palkkakustannuksia 1,5 miljoonaa enemmän kuin kuluvana vuonna. Tämä on tärkeää, sillä oppilasmäärämme kasvaa yhä. Tulevat TES-korotukset eivät syö tätä nousua, sillä varaukset niihin ovat kaupunginhallituksen budjetissa. Myöskään ylimääräiset korona-avustukset eivät sisälly millään tavalla tähän lukuun.

Lisäksi valtuusto päätti, että oppivelvollisuuden pidentämisen aiheuttamat kulut korvataan lisäbudjetilla sivistystoimialalle kustannusten selvittyä. Samoin varhaiskasvatuksen maksualennukset kompensoidaan. Maan hallitus taas on budjetoinut ensi vuodelle 10 miljoonaa euroa oppilashuollon parantamiseen ja Turun osuus tästä tulee olemaan noin 0,4 miljoonaa.

Turussa lapset ja nuoret saavat käytännössä entisen tasoista kasvatusta ja opetusta ensi vuonnakin. Normaalin toiminnan ohella meillä on käytössä myös valtion myöntämiä koronarahoja, joilla saamme lisäresurssia opetukseen ainakin vielä keväällä, toivottavasti myös ensi syyslukukaudella.

Kommentit

Jätä kommentti