Valtuustoaloite: Luontopolkuverkoston laajentaminen

Valtuustoaloite 19.4.2021 / Kaupungin luontopolkuverkoston laajentaminen

Turussa on neljän luontokohteen yhteyteen rakennettu luontopolku, joita kaupungin ympäristönsuojelu ylläpitää. Kaupungin internetsivujen mukaan ”Luontopolut kulkevat vaihtelevissa maisemissa ja niitä seuraamalla saa edustavan läpileikkauksen Turun monimuotoisesta luonnonympäristöstä”. Luontopolkujen lisäksi Turussa on kattava verkko ns. Paavon polkuja.

Korona-aika ja sen mukanaan tuomat rajoitteet ovat saaneet ihmiset luontoretkeilyn pariin ennennäkemättömällä tavalla. Jos koronasta jotakin positiivisia vaikutuksia – ja toivottavasti pysyviä sellaisia – halutaan löytää, on ihmisten luontosuhteen vahvistuminen ja lähiretkeilyn suosioon nousu toivottavasti sellaisia.

Positiivista ilmiötä ja sen jatkumista tulee kaupungin taholta tukea. Ilmeisesti Paavon polkuja kunnostetaan tulevana kesänä kattavasti, mutta samalla tulisi käynnistää luontopolkujen määrän kasvattaminen, sillä Turussa on neljän olemassa olevan luontopolun lisäksi alueita, jotka tulisi nostaa laajempaan tietoisuuteen.

Yksi luontopoluksi historiansa vuoksi soveltuva alue olisi Maarian kivikaudenpolku. Alue on jo nyt suuressa suosiossa, mutta koska kivikaudenpolun alueella tiedetään asuneen Turun seudun ensimmäiset asukkaat noin 3000 vuotta eaa, olisi tämä oivallinen luonto- ja historiakohde. Kivikauden alkupuolella Suomi kuului koilliseurooppalaisen kampakeramiikkakulttuurin  piiriin, jossa Jäkärlän alueen asutus on muodostanut oman erityispiirteisen Jäkärlän kulttuurihaaran. Useiden arkeologisten kaivausten pohjalta on päätelty, että nämä Jäkärlän kulttuurin asukkaat ovat muodostaneet Turun seudun ensimmäisen väestön.

Jo nyt Maarian altaan itäpuolella sijaitsevalta Myllyojan sillalta alkaa noin viiden kilometrin pituinen kivikautinen polku, joka on osa Paavon polkuja. Sillalta itsessään aukeaa komeat maisemat Maarian altaalle.  Polun varrella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat mm. hienoista maisemistaan tunnettu Korkeakallio, muinaisia sudenkuoppia sekä kaksi muinaislähdettä. Alueen luonto on vaihtelevaa ja monipuolista. Polku johtaa myös Turun ja Liedon väliselle Rajakalliolle, joka kohoaa 64 metrin korkeuteen merenpinnan yläpuolelle. Polun varrelle tulisi luontopolku-muutoksen myötä saada myös virallinen tauko- ja tulipaikka sekä reitin varrelle kattava selvitys alueen historiasta.

Lisäksi alueella vieraillessa voi samalla poiketa Maarian uimarannalle sekä ihailla Maarian altaan maisemia yleisesti. Kivikaudenpolun alkuun pääsee kätevästi suoralla bussiyhteydellä Turun keskustasta ja omalla autolla saapuville on valmiina parkkialue Paimalantien varressa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että Turku käynnistää luontopolkuverkostonsa laajentamisen, ja ensimmäiseksi uudeksi luontopoluksi kunnostetaan Maarian kivikaudenpolku sen omaleimaisten historiallisten arvojen sekä monipuolisten luontoarvojen vuoksi.

Turussa 19.4.2021

Mari-Elina Koivusalo

Kommentit

Jätä kommentti