Valtuustoaloitteet

Peltonen & Koivusalo: Auransillasta joukkoliikennesilta

Turun seudullinen joukkoliikenne Föli on vaikeuksissa laskeneiden matkustajamäärien takia. Turun keskustan uudistamisesta johtuvat poikkeusjärjestelyt ovat siirtäneet linjat uusille reiteille. Tällä hetkellä voimassa olevaa keskustan ja Auransillan läpiajokieltoa noudatetaan edelleen erittäin huonosti. Tuloksena on, että kukaan ei pääse kulkemaan nopeasti tai…
Lue lisää

Valtuustoaloite 28.1.2019: Jäkärlän ja Ypsilonin välisten liikenneyhteyksien parantaminen

Isoa osaa Pohjois-Turun asukkaita palveleva Ypsilon-monitoimitalo Yli-Maariassa otettiin käyttöön vuoden 2019 alusta. Samalla Jäkärlän kirjasto- ja neuvolapalvelut siirtyivät uusiin tiloihin Ypsiloniin. Jäkärlän ja Yli-Maarian välille on rakennettu kevyenliikenteenväylä hyvissä ajoin ennen monitoimitalon valmistumista, mutta muut kulkuyhteydet puuttuvat eivätkä ole edenneet…
Lue lisää

Valtuustoaloite 3.12.2018: Lapsiperhestrategian ja –toimenpideohjelman laatiminen Turkuun

Syrjäytymisen ehkäisy on nostettu vahvasti osaksi kaupungin keväällä päivitettyä strategiaa sekä osaksi Smart & Wise Turku -kärkihanketta. Myös alueellisen eriytymisen seurantaan on tarkoitus luoda malli, jonka pohjalta konkreettisia toimenpiteitä toteutetaan. Turun kaupunki hyödyntää tulevissa toimenpiteissään THL:n ja Me-säätiön kehittämää Syrjäytymisen…
Lue lisää

Aloite energiajuomien kieltämisestä Turun kouluissa

Erilaisten energiajuomien käyttö on viime vuosina lisääntynyt lasten ja nuorten keskuudessa huomattavasti. Valtiovalta ei ole onnistunut rajoittamaan energiajuomien myyntiä, vaikka niiden käyttöä ei suositella alle 15-vuotiaille. Käytännössä monet kauppiaat yhä myyvät energiajuomia kaikenikäisille ja niiden käytön on havaittu haittavan lasten…
Lue lisää

Valtuustoaloite / Jäkärlän kaupunginosan nimen muuttaminen Maariaksi

Valtuustoaloite Jäkärlän kaupunginosan nimen muuttaminen Maariaksi Jäkärlän kaupunginosa on osa Maaria-Paattinen suuraluetta ja keskeinen osa entistä Maarian kuntaa. Jäkärlässä sijaitsee entinen Maarian kunnan kunnantalo, jossa toimii nykyisin nuorisotila. Jäkärlässä on myös Maarian sosiaali- ja terveysasema, Maarian neuvola ja Maarian kirjasto.…
Lue lisää

Valtuustoaloite / Maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtyminen Turussa

Valtuustoaloite 12.12.2016 Maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtyminen Turussa Alle esiopetusikäisiä lapsia hoidetaan Suomessa usein kotona. Suomi jääkin selvästi jälkeen EU:n asettamasta (ET 2020 -ohjelma) varhaiskasvatukseen osallistumisen tavoitearvosta, jonka mukaan päämääränä on, että EU-maissa 95 prosenttia 4-vuotiaista lapsista osallistuisi varhaiskasvatukseen. Suomessa 4 – 6-vuotiaista lapsista…
Lue lisää

Valtuustoaloite: Kevyenliikenteen kehittäminen Pohjois-Turussa

Aloite kaupunginvaltuustolle 25.1.2016 Kevyenliikenteen kehittäminen Pohjois-Turussa Turussa kaavoituksen painopiste on jo vuosia painottunut kaupungin pohjoisosiin ja tämä suuntaus tulee jatkossa yhä voimistumaan. Alue Moisio – Yli-Maaria – Jäkärlä – Paattinen kasvaa voimakkaasti ja vuonna 2018 Yli-Maariaan, alueen keskelle, valmistuu yhtenäiskoulu,…
Lue lisää

Toimenpideohjelman laatiminen pitkäaikaistyöttömyyden ja työmarkkinatuen kuntaosuuksien vähentämiseksi

Valtuustoaloite 28.4.2013 Kunnilla on vuodesta 2006 asti ollut velvollisuus maksaa yli 500 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta puolet. Tämä kuntaosuus tulee Turun kaupungille maksamaan esimerkiksi tänä vuonna arviolta noin 14 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 alusta työmarkkinatuen kuntaosuus lankeaa kunnille jo 300…
Lue lisää

Lautakunta-aloite 2.4.2014 / Tilaelementti päiväkodiksi Yli-Maariaan

Lautakunta-aloite tilaelementin sijoittamiseksi päiväkotikäyttöön Yli-Maarian koulun tontille koulun ja päiväkodin valmistumiseen asti Taustaa Turun kaavoituksen ja asutuksen painopiste on viime vuosina siirtynyt voimakkaasti Turun pohjoisosiin ja Yli-Maariaan. Yli-Maarian koulun ja päiväkodin piti alun perin valmistua jo vuonna 2009, mutta hanketta…
Lue lisää

Kokeilu anonyymista työnhausta Turussa

Useat Suomen kaupungit ovat käynnistäneet tai käynnistämässä kokeilua nimettömästä eli anonyymista työnhausta. Esimerkiksi Helsinki kokeili nimetöntä työnhakua viime keväänä, ja Espoo käynnistää vastaavan kokeilun syksyllä 2013. Anonyymissa työnhaussa tehtävää hakevat henkilöt täyttävät sähköisen hakemuksen normaalisti rekrytointijärjestelmään. Tämän jälkeen hakemuksista poistetaan…
Lue lisää