Sdp:n valtuustoryhmä: filharmoniselle orkesterille etsittävä nopeasti väistötilat ja uuden musiikkitalon hankesuunnittelu aloitettava alusta

Kannanotot

Tiedote 27.11.2020

Sdp:n valtuustoryhmä: filharmoniselle orkesterille etsittävä nopeasti väistötilat ja uuden musiikkitalon hankesuunnittelu aloitettava alusta

Sdp:n valtuustoryhmä on tyytyväinen kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen palauttaa uuden konserttitalon kaavaesitys uudelleen valmisteltavaksi. Sdp:n valtuustoryhmä on alusta asti pitänyt Itsenäisyydenaukion säilyttämistä puistona kaupunkikuvallisesti tärkeänä ja paikkaa liian ahtaana uudelle konserttitalolle.

Sdp:n valtuustoryhmä on kuitenkin erittäin huolissaan nykyisen konserttitalon kunnosta ja siellä työskentelevien terveydestä ja turvallisuudesta. Siksi konserttitalolle tulisikin löytää nopeasti väistötilat siihen saakka, että uudet tilat saadaan käyttöön.

Valtuustoryhmä katsoo, että musiikkitalo-investoinnin kohdalla tulisi tehdä uudestaan kokonaisharkinta siitä, mikä on niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin järkevin vaihtoehto vallitsevassa tilanteessa, jossa tulevaisuuden talouden kuva on sumuisa. Myös vanhan konserttitalon peruskorjaus tulisi arvioida uudelleen mikäli alueen kiinteistökehityshanke osoittautuu toimimattomaksi ratkaisuksi.

Valtuustoryhmä näkee, että mikäli yhä päädytään uudisrakentamisen kannalle, voisi musiikkitalo sijaita Linnanniemessä. Ongelmaksi on aiemmin nähty alueen alkutekijöissään oleva kehittäminen ja sitä myöden aikataulu. Sdp:n valtuustoryhmä kuitenkin katsoo, että Linnanniemeä voisi kehittää osissa ja  nyt tulisikin selvittää, mitkä alueet Linnanniemestä ja millä keinoin voisi siirtää etupainotteisesti kaupungin kehittämiseen ja uuden musiikkitalon rakennuspaikaksi. Samalla sijainti mahdollistaisi yhteistyön tulevan kulttuurikampuksen kanssa.

Sdp:n valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että kulttuurikaupunki Turussa toimii myös jatkossa filharmoninen orkesteri ja että samalla uusi musiikkitalo palvelisi laajasti eri toimijoita kulttuurin ja musiikin sektorilla.