Valtuustoaloite: Luistelukenttien säänmukainen jäädytys ja kunnossapito

Valtuustoaloitteet

Turussa on viimeisimpien talvien aikana herättänyt hämmennystä kaupungin sopimuskäytännöt, joiden vuoksi luistelukenttien jäädytys ja hoito toteutetaan vain määräajoiksi, säästä riippumatta. Kuluvana talvena marras-joulukuun pakkassäässä turkulaiset pääsivät luistelemaan vain maksulliselle Parkin kentälle, Kupittaan madolle tai parille muulle keskusta-alueen kentälle. Joinakin talvina taas kenttien kunnossapito on lopetettu jo ennen koulujen talvilomaviikkoa, vaikka säät olisivat olleet jääurheiluun mitä parhaat. Strategiansa mukaisesti kaupunki on olemassa kaupunkilaisia varten, jolloin tämän kaltaiset toimintamallit ovat kyseenalaisia.

Turkulaisten, ja aivan erityisesti lasten ja nuorten, liikkumisen mahdollisuuksista on pidettävä huolta. Talvikuukausina tähän tarvitaan selvästi uudenlaisia, joustavia ja säänmukaisia ratkaisuja. Myös etenevä ilmastonmuutos haastaa tilannetta: jatkossa pakkaskausi saattaa olla marraskuussa, ja sen jälkeen mahdollisuuksia luonnonjäällä liikkumiseen ei enää tulekaan. Myös kaupungin eri osissa on lapsilla oltava tasa-arvoiset mahdollisuudet talviliikuntaan.

Me valtuutetut esitämme, että kaupunki kilpailuttaa jatkossa jääkenttien kun- nossapidon säänmukaisin sopimuksin, jolloin kentät ovat marraskuun ja maaliskuun välillä käytössä aina sään salliessa. Tämän tulisi koskea vähintään koulujen välittömässä läheisyydessä olevia kenttiä.