Puheenvuoro kaupunginvaltuustossa talouden osavuosikatsauksesta 21.9.2020

Osavuosikatsauksen äärellä voimme yhdessä todeta, että kaupungin taloustilanne on vakava, sitä ei voi kukaan kieltää. Muutaman viime vuoden olemme saaneet täällä puhua positiivisesta rakennemuutoksesta ja sen tuomiin haasteisiin vastaamisesta. Ja aika monta vuotta olemme odottameet, että ensi vuonna talouskin on jo paremmalla tolalla, ja sitä se välillä on ollutkin. Koronakriisi osoittaa ikävä kyllä sen, että maailmassa on kaikki mahdollista ja taivaanrannasta voi yhtäkkiä liitää näkyviin mustia joutsenia, joihin emme millään ole osanneet varautua. Tällöin on muistettava, että tilanteeseen ei ole kukaan syyllinen, on vain tehtävä se mitä voidaan, mennä eteenpäin ja samalla oppia jotain uudesta tilanteesta.

Isolta osin osavuosikatsauden luvut selittyvät kokona-kriisillä ja siksi osin kyse on kertaluontoisesta surkeudesta. Verotulot ja muut maksutulot lienevät jo ensi vuonna jäälleen selkeällä kasvu-uralla jahka kriisin vaikutuksista palaudutaan ja työllisyystilanne ja ihmisten aktiivisuus paranee. Mutta vain osin voimme syyttää tilanteestamme koronaa.

Sote-toimiala ylittää budjettinsa 34 miljoonalla eurolla. Tässä syynä ei ole kuin pieniltä osin korona. ”Suurin ylitys on Vanhus- ja vammaispalveluissa 13,8 miljoonaa euroa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa 10,5 miljoonaa euroa. Terveyspalveluissa ylitysuhka on 9 miljoonaa.” Eli toisin sanoen, kaksi kolmasosaa ylityksestä koskee aivan muuta kuin akuuttia terveydenhuoltoa. Kyllä meillä on tässä suuria sellaisia rakenteellisia ongelmia, joita ei voi laittaa minkään epidemian syyksi. Lisäksi osavuosikatsauksesta voimme todeta, että ”Kustannuslajiryhmäkohtaisessa tarkastelussa suurin ylitys tulee palveluiden ostoista, jossa ylitystä ennustetaan 29,2 miljoonaa euroa.” Siis 30 miljoonan ylitys palvelujen ostoissa. Niiden kustannuksiin me me emme voi vaikuttaa millään omilla yt-menettelyillä. Tämä palvelujen ostamisen laajuus on vaarallinen tie, mikäli me kaupunkiorganisaatiossa oikeasti haluamme tehdä asioita paremmin ja kustannustehokkaammin. Sen edellytys olisi, että toiminnot olisivat edes omissa käsissä.

Arvoisa puheenjohtaja,

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on huolissaan kaupunkilaisten hoitovelan kasvusta, ennaltaehkäisevien palvelujen heikkenemisestä ja siitä että lyhytnäköisillä päätöksillä huonontaisimme tilannetta entisestään.

Tänä syksynä turkulaiset ovat joutuneet jonottamaan terveyskeskusten ajanvarauksiin päiväkausia. Kronatestauksissa ja tartuntaketjujenjäljityksissä on toki osin onnistuttukin, mutta herää kysymys, hoidetaanko koronaa elintärkeän perusterveudenhuollon kustannuksella? Tämän lisäksi Turun kaupungissa ei pidetä neuvolatarkastuksia edes THL:n ohjeistamalla tavalla, mikä on järkyttänyt perheitä ja tuonee mukanaan lukuisia uusia ongelmia myöhemmin. 

Korona on vakava tauti, mutta nyt on alettava kiireesti huolehtia siitä, ettei käy niin että lääkkeet ovat vaarallisempia kuin itse tauti – niin inhimillisesti kuin pidemmällä aikavälillä koko kaupungin taloudelle. Pitää muistaa, että kulunut kevät ja kesä on monissa perheissä ollut haastava, kun on ollut huolta toimeentulosta, omasta jaksamisesta ja terveydestä. Siksi kaupungin olisi ensiarvoisen tärkeää huolehtia siitä, että turkulaiset voivat silti aina luottaa meidän peruspalveluihimme, kaikissa kriisitilanteissa.

Viime keväänä iso osa turkulaisista lapsista jäi vaille varhaiskasvatusta sekä perusopetusta läsnäolevan opettajan johdolla. Toisen asteen opiskelijatkin joutuivat selviytymään opinnoista kovin itsenäisesti, kuka mitenkin taisi. Onneksi Turun kaupunki on saanut hallitukselta sivistyssektorille yli viiden miljoonan euron korona-avustukset. Näiden lisäeurojen turvin tehtyjä tukitoimia ei kannata riskeerata säästötoimilla, jotka kohdentuisivat varhaiskasvatukseen ja opetukseen, ja johtaisivat mahdollisesti avustusten takaisinperintään.

Viime viikolla ilmoitettiin yt-menettelyn käynnistämisestä talouden tasapainottamiseksi. Mahdollisten lomautusten kohdistaminen millään tavoin juuri erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen tai sivistystoimialan työntekijöihin olisi tulevaisuuden haasteiden kannalta pelkästään tilannetta edelleen heikentävä.

Hyvät valtuutetut, toivottavaa on, että kuitenkin vielä tämän syksyn aikana saamme Turun taloutta oikaistua paremmalle tolalle – mutta se tulee tehdä oikeudenmukaisella tavalla.

Kommentit

Jätä kommentti