SDP – Turun johtava sivistyspuolue

Kirjoitus on osa juttusarjaa, jossa käsitellään Turun SDP:n saavutuksia valtuustokaudella 2013-2017

Valtuustokaudella 2012-2017 Turussa on ollut yksi keskusteluteema ylitse muiden. Siinä missä politiikan agendalla on asioita eri sektoreilta tullut ja mennyt, niin sivistyssektorin teemat ovat pysyneet jatkuvasti kuntalaisten puheenaiheena, näkyneet median kirjoituksissa ja kuuluneet poliitikkojen puheenvuoroissa. Osaltaan tätä selittää se, että kasvatuksen ja opetuksen kenttä on ollut myllerryksessä, johon on osaltaan vaikuttanut niin valtakunnan tason hallituspolitiikka, uusi lainsäädäntö kuin eri ideologioiden ja arvopohjien kohtaaminen myös Turussa.

Puolueiden väliset erot paljastuvat usein viimeistään silloin kun puhutaan siitä, onko meillä varaa säästää lapsista, nuorista ja tulevaisuuden osaamisesta. Turun SDP on johdonmukaisesti ollut sitä mieltä, että ei ole. Lapset ja nuoret ovat arvokkainta mitä meillä on ja heihin satsaaminen on sijoitus tulevaisuuteen.

Joka syksy valtuustokaudella 2013-2017 on käyty taistelua samasta asiasta: vähennetäänkö opettajia ja kasvatetaan perusopetuksen ryhmäkokoja vai ei. Joka kerta kaupunginjohtaja on tällaisen budjettiesityksen tehnyt ja yhtä monta kertaa ajatuksesta on luovuttu. SDP on ollut tämän päätöksen takuupuolueena ja saanut hyvää tukea aina Vihreiltä. Kun päätökset on sitten meidän muodostamalla enemmistöllä tehty, ovat muut puolueet tulleet ilolla ottamaan asiasta kunnian vaikka olisivat olleet supistusten kannalla. SDP:n mielestä kouluihin tulee kohdistaa enemmän opettaja- ja avustajaresursseja jotta kaikilla oppilailla on mahdollisuus pysyä mukana ja saada tarvitsemaansa tukea.

Koulu- ja päiväkotiverkosta tehtiin virkamiesten taholta esitys syksyllä 2014, jonka mukaan tarvittiin huomattavia supistuksia. Tässäkin taustalla oli viimekädessä suunnitellut vähennykset opetusresursseihin; lapsoset piti koota isompiin yksiköihin, kun joka kouluun ei olisi enää riittänyt opettajia tarpeeksi. Päiväkotiverkon osalta taustalla vaikutti tiettyjen tahojen halu laajentaa yksityistä päiväkotitoimintaa. Järki kuitenkin voitti, eikä esimerkiksi Kohmon, Kärsämäen tai Uittamon kouluja suljettu. Päiväkotiverkkoon tehtiin pieniä muutoksia, mutta kaikkinensa uhkakuvat kyettiin torjumaan.

Samassa kouluverkkoselvityksessä esitettiin, että Yli-Marian päiväkoti ja koulu olisi siirretty valmistumaan vasta 2020-luvulla. SDP ei voinut tähän suostua, sillä voimakkaasti kasvaneelle alueelle on luvattu koulu jo viime vuosikymmenen puolella. Valtuustokauden kenties suurin yksittäinen alueellinen kehitysaskel otettiinkin meidän toimestamme, kun vuoden 2015 budjettiin saatiin rahoitus kyseiselle monitoimitalolle. Nyt Yli-Maariassa muurataan peruskivi pääsiäisenä. Viime syksynä siirsimme katseemme jo seuraavaan yhtä tärkeään uudiskohteeseen; tavoitteemme on, että vuonna 2020 Skanssin uudella alueella on päiväkodin ja koulun sisältävä monitoimitalo. Lähipalvelut on turvattava turkulaisille siellä, minne kaupunki houkuttelee uusia asukkaita.

Kenties kovimmat ideologioiden taistelut käytiin keväällä 2016 kun Turussa pohdittiin, toteutetaanko täällä maan porvarihallituksen linjaukset päiväkotiryhmien kasvattamisesta ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta. Kokoomuksen, keskustan ja perussuomalaisten mielestä näin olisi pitänyt toimia, mutta SDP:n, Vihreiden ja RKP:n esitys muutosten hylkäämisestä voitti. SDP sai jo syksyllä 2015 kaupungin viralliseen lausuntoon lakiesityksistä kriittisen kannan. Johtoajatuksemme on, että lasten on oltava tasa-arvoisessa asemassa varhaiskasvatuksen suhteen, riippumatta näiden vanhempien työmarkkina-asemasta. Toisaalta varhaiskasvatuksessa ryhmäkokoja tulisi pikemminkin supistaa kuin kasvattaa. Laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ei voida puhua, kun aikuisia on kaksi tai kolme ja lapsia yli kaksikymmentä. Myös henkilökunnan jaksaminen on usein jo nykyisillä mitoituksilla koetuksella.

Viimeinen valtuustokauden budjetti toi mukanaan isot leikkaukset toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Syypää tähänkin on maan porvarihallitus, joka leikkasi isolla veitsellä ammatillisen koulutuksen rahoitusta – kaikkinensa peräti 12,5%. Turussa kaupungin omasta kompensaatio-osuudesta väännettiin taustalla kättä viime keväästä lähtien, ja budjettiesityksessä luku olikin ”vain” 2,5 miljoonaa. SDP sai neuvoteltua budjettiin lisää puoli miljoonaa, mikä oli laiha lohtu mutta parasta mitä voitiin saada kun muut puolueet suhtautuivat lisäksiin kielteisesti.

Ammatillisen koulutuksen kokonaisuuteen liittyi olennaisesti halumme kirjata budjettiin lauseke siitä, että vuoden 2017 aikana päätetään Turun kaupungin oman nuoriso- ja aikuiskoulutuksen sekä kaupungin oman säätiöpohjaisesti toimivan AKK:n yhdistämisestä. Tämä lauseke jäi herrasmiessopimuksen tasolle, ja aika näyttääkin ovatko muut puolueet SDP:n rinnalla halukkaita löytämään uusia ratkaisuja ja tekemään asioita oikeasti paremmin.

Kommentit

Jätä kommentti