Terveisiä kasvatus- ja opetuslautakunnasta 24.10.2018

Terveisiä kasvatus- ja opetuslautakunnasta 24.10.2018

Terveisiä eilisestä kasvatus- ja opetuslautakunnasta! Varsin vaiherikas kokous, jossa harvinaisen yksituumaisena toiminut lautakunta otti ohjaksia itselleen monissa asioissa:

Ensinnäkin, saimme joitain aikoja sitten tietää, että Turku on mitoittanut kaikki uudet varhaiskasvtuksen tilahankkeet 24 lapsen lapsiryhmille, siis nykylainsäädännön mitoituksen mukaisesti jota ei kuitenkaan Turussa ole otettu käyttöön vaan toimintamme on laadun varmistamiseksi jatkunut 21 lapsen ryhmissä (yli kolmevuotiaiden osalta).
Asia nousi konkreettisesti esiin Tommilankadun uuden päiväkodin hankesuunnitelmassa, jonka yhteydessä pyysimme kustannusselvitystä. Sen mukaan ylimääräisten neliöiden rakentaminen sen hankkeen kohdalla maksoi 85 000 euroa lisää. Raha on sinänsä pieni, mutta kun ajatellaan kaikkia niitä hankesuunnitelmia mitä on jo isommalla mitoituksella hyväksytty parin vuoden aikana, puhutaan äkkiä yli miljoonasta. Lisäksi sivistystoimiala maksaa ylimääräisistä neliöistä vuokrana, kunnossapitona yms.
Lautakunta päättikin yksimielisesti, että jatkossa mitoitus on 21 lapsen mukaan koska sivistystoimialalla on yleisemminkin tavoite tehostaa tilankäyttöä. Samalla saimme puskuria sille, että jälleen alettaisiin Turussakin keskustella päiväkotiryhmien ryhmäkokojen suurentamisesta.

Niitunniskantien päiväkodin korvaava Tommilankadun hankesuunnitelma hyväksyttiin sillä muutoksella, että tässä vaiheessa ei päätetty Niitunniskantien päiväkodista luopumisesta. Aiemmin sitä on suunniteltu palvelemaan pari vuotta väistötilana, mutta yllättäen meille esitettiin siitä luopumista heti ilman jatkoselvityksiä. Väistötilojen tarve meillä on kuitenkin jatkuvaa ja kyseisen päiväkodin sijainti tällaiseen käyttöön ihanteellinen.

Saimme käsiteltäväksi myös talouden kolmannen osavuosikatsauksen. Sivistystoimialan tilanne on sikäli hyvä, että olemme alittamassa budjettimme noin miljoonalla. Säästöä on syntynyt ruokapalvelujen kilpailuttamisesta ja myös omien päiväkotien täyttöasteen paranemisesta samalla kun palvelusetelejä ei ole jaettu niin villisti kuin ennen, omien tilojen ja henkilöstön ollessa samalla vajaakäytöllä.
Osavuosikatsauksen yhteydessä lautakunta kuitenkin esitti – yksimielisesti – kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 13.11.2017 tehdyn valtuuston päätöksen mukaisesti maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilusta aiheutuvat kustannukset kompensoidaan sivistystoimialle. Nyt näin ei ole tehty vaan olemme toteuttaneet maksuttomuutta oman budjetin sisällä.
Lisäksi huomautimme, että valtion myöntämää rahoitusta työvoimakoulutukseen ei ole kaupungin taholta eteenpäin sivistystoimialalle maksettu, vaikka kaikki koulutukset on käynnistettykin. Tämä summa on 771 000 euroa.
Olemme siis pysyneet hienosti budjetissa, vaikka olemme noin kahden miljoonan euron edestä toteuttaneet palveluja joihin meillä ei ole ollut rahoitusta budjetissa.

Lautakunnan sd-ryhmä jätti myös kaksi selvityspyyntöä. Haluamme selvittää ateriapalvelujen todellisen tason ja muutokset uuden kilpailutuksen myötä. Kuten sanottu, säästöä on kertynyt miljoonan verran, mutta lautakunnalle on vakuuteltu että lasten ja oppilaiden lautasilla tämä ei näy. Syksyn aikana päiväkodeista ja kouluista kantautuneet viestit kertovat kuitenkin toista tarinaa ja asia on syytä selvittää.
Toinen selvityspyyntömme koskee Jäkärlän ja Yli-Maarian yhtenäiskoulun välisen uuden kevyenliikenteenväylä turvallisuutta. Viime kädessä kunta vastaa koululaisten turvallisuudesta koulumatkoilla ja kyseisen väylän turvallisuus on asukkaiden keskuudessa kyseenalaistettu. Jalankulku- pyörä- ja mopoliikenne tulee olemaan vilkasta ja tiestä puuttu asfaltti.

Kommentit

Jätä kommentti