Valtuustoaloite: Kevyenliikenteen kehittäminen Pohjois-Turussa

Valtuustoaloite: Kevyenliikenteen kehittäminen Pohjois-Turussa

Aloite kaupunginvaltuustolle 25.1.2016

Kevyenliikenteen kehittäminen Pohjois-Turussa

Turussa kaavoituksen painopiste on jo vuosia painottunut kaupungin pohjoisosiin ja tämä suuntaus tulee jatkossa yhä voimistumaan. Alue Moisio – Yli-Maaria – Jäkärlä – Paattinen kasvaa voimakkaasti ja vuonna 2018 Yli-Maariaan, alueen keskelle, valmistuu yhtenäiskoulu, jonka yhteyteen tulevat myös mm. kirjasto- ja neuvolapalvelut.
Alueen liikenneyhteydet ovat kuitenkin vielä kehnot. Etäisyydet eivät ole pitkiä, mutta alueen halkova moottoritie luo haasteita. Yli-Maarian kouluhankkeen yhteydessä on jo päätetty, että Jäkärlästä Yli-Maariaan tehdään mahdollisimman suora reitti kevyelle liikenteelle. Kuitenkaan tämä väylä ei vielä riitä varmistamaan lasten, nuorten ja muiden asukkaiden turvallista kulkua alueella.
Paattisilta kulkee kevyenliikenteen väylä Paattistentietä läpi Yli-Maarian ja Moisioon ja Jäkärlästä Turun keskustaan asti Paimalantietä. Paimalantien ja Paattistentien välissä kulkeva 4,5 kilometriä pitkä Auvaismäentie on kuitenkin vailla kevyenliikenteen väylää. Tie on kapea, mutkainen ja vilkkaasti liikennöity. Mikäli Auvaismäentielle tehtäisiin myös kevyenliikenteen väylä, yhdistäisi se kaikki neljä aluetta. Tämä loisi edellytykset turvalliselle kululle alueiden välillä myös pyörällä ja kävellen. Lisäksi vuoden 2018 jälkeen Auvaismäentien varrella asuvat lapset ja nuoret tarvitsevat turvallisen kulun Yli-Maarian kouluun. Heistä suuri osa tulee käyttämään ns. eteläistä reittiä eli Jäkärlän ja Yli-Maarian välistä kevyenliikenteen väylää ja tämä väylä tulee kytkeä Auvaismäentien varteen rakennettavaan väylään.
Me allekirjoittaneet esitämmekin, että Turku käynnistää Auvaismäentien kevyenliikenteenväylän suunnittelemisen ja rakentamisen sekä parantaa samalla muilla tavoin kevyenliikenteen käyttäjien mahdollisuuksia käyttää palveluita kaikilla Pohjois-Turun alueilla Paattisilla, Jäkärlässä, Yli-Maariassa ja Moisiossa.

Kommentit

Jätä kommentti