Kuntalaisaloite.fi -palvelun käyttöönotto Turussa

Valtuustoaloitteet

Kuntalaisaloite.fi -palvelun käyttöönotto Turussa

Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen poliittisessa päätöksenteossa on teema, joka toistuu lähes kaikissa uudistus- ja kehittämishankkeissa. Tällä hetkellä kuntalaiset ovat usein sitä mieltä, että heidän vaikuttamismahdollisuutensa kotikuntansa asioihin ovat huonot, ja tähän olisi saatava parannusta. Yksinkertainen tapa lisätä vaikutusmahdollisuuksia on helppokäyttöinen ja selkeä kanava aloitteiden tekemiselle, niiden seuraamiselle sekä kannattamiselle.

Kuntalaisaloite on keino, jolla kuntalaiset voivat tuoda äänensä kuuluviin kotikuntansa asioissa. Oikeusministeriön ylläpitämä kuntalaisaloite.fi -palvelu on hyvin toimintansa aloittaneen kansalaisaloite.fi -palvelun sisarpalvelu. Palvelu aloittaa toimintansa 10.9.2013 ja kuntalaisilla on mahdollista tehdä aloitteita, kun kunta on liittynyt palveluun.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Turun kaupunki liittyy kuntalaisaloite.fi
-palveluun ensi tilassa ja siten tarjoaa kaupunkilaisille jäsennellyn ja hyvin käyttäjää ohjaavan alustan aloitteiden tekemiselle.