Lautakunta-aloite 2.4.2014 / Tilaelementti päiväkodiksi Yli-Maariaan

Valtuustoaloitteet

Lautakunta-aloite 2.4.2014 / Tilaelementti päiväkodiksi Yli-Maariaan

Lautakunta-aloite tilaelementin sijoittamiseksi päiväkotikäyttöön Yli-Maarian koulun tontille koulun ja päiväkodin valmistumiseen asti

Taustaa

Turun kaavoituksen ja asutuksen painopiste on viime vuosina siirtynyt voimakkaasti Turun pohjoisosiin ja Yli-Maariaan. Yli-Maarian koulun ja päiväkodin piti alun perin valmistua jo vuonna 2009, mutta hanketta on sittemmin siirretty jatkuvasti eteenpäin tulevaisuuteen. Nykyisen suunnitelman mukaan Yli-Maarian koulu ja päiväkoti otetaan käyttöön 1.8.2017. Päivähoitopaikoista on alueella jo nyt runsaasti pulaa, mutta koska hankkeet on kytketty toisiinsa ja kouluikäisten määrä kohtuullinen vielä muutaman vuoden, ei rakennustoimiin ole ryhdytty.

Koska Yli-Maarian alueelle on viime vuosina muuttanut paljon lapsiperheitä, on päivähoitopaikoista huutava pula. Vuoden 2012 valmistuneen selvityksen mukaan alueella on päivähoitopaikkoja vain 44 %:lle 0-6 vuotiaista lapsista. Nyt vanhemmat joutuvat kuljettamaan usein lapsia päivähoitoon Paattisille, joka on työssäkäyntimatkojen kannalta epäedullinen suunta, tai Jäkärlään sekä useissa tapauksissa myös muualle Turkuun. Sama perhe joutuu myös viemään joissain tapauksissa lapsia päivähoitoon eri paikkoihin. 

Päivähoito on lähipalvelu ja Turun kaupungin tulisi tätä linjausta noudattaa. Turku haluaa ja pyrkii olemaan lapsiystävällinen ja vetovoimainen kaupunki ja houkuttelemaan asukkaikseen lapsiperheitä. Siksi onkin erityisen huolestuttavaa, että se ei tarjoa päivähoitopalveluja alueella, jonne se on viime vuosina kaavoittanut omakotitalotontteja juuri lapsiperheille. Turun kaupungin internet-sivujen mukaan Yli-Maariassa on tälläkin hetkellä vapaana useita kymmeniä lapsiperheille suunnattuja omakotitontteja. On huomioitava, että näistä tonteista olisi myynti- vuokra- ja kiinteistöverotuloina saatavissa kaupungille mittavia tuloja.

Aloite

Tulevalle Yli-Maarian koululle ja päiväkodille on olemassa tontti, joka on Turun kaupungin omistuksessa. Tontin koko on noin 1,8 ha. Rakennusoikeutta tontille muodostuu 9208 m2. Näin ollen tontille olisi sijoitettavissa jo nyt siirtokelpoinen päiväkotielementti, joka voisi olla paikoillaan siihen asti, että pysyvä rakennus aikanaan valmistuu. Tämä toisi merkittävää helpotusta alueen päivähoitopaikkapulaan ja parantaisi alueen vetovoimaa.

Siirtokelpoisen rakennuksen sijoittamisesta tontille pyydettiin selvitys myös kasvatus- ja opetuslautakunnan 14.8.2014 sekä kaupunginvaltuuston 23.9.2013 hyväksymässä sivistystoimialan palveluverkkoselvityksessä. Mitään selvityksiä ei lautakunnalle ole kuitenkaan tuotu eikä asiaa millään lailla edistetty.

Esitämme, että Yli-Maarian tulevan päiväkodin ja koulun olemassa olevalle tontille sijoitetaan siirrettävä tilaelementti päiväkotikäyttöön siihen asti, että pysyvä rakennus otetaan käyttöön. Päiväkotia ei tarvitse hallinnollisesti perustaa, vaan se voidaan tarvittaessa yhdistää Moision päivähoitoyksikköön.

 

Turussa 2.4.2014

Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan sosialidemokraattinen ryhmä 

Mari-Elina Koivusalo

Marko Heinonen

Kenneth Liukkonen