Toimenpideohjelman laatiminen pitkäaikaistyöttömyyden ja työmarkkinatuen kuntaosuuksien vähentämiseksi

Valtuustoaloitteet

Toimenpideohjelman laatiminen pitkäaikaistyöttömyyden ja työmarkkinatuen kuntaosuuksien vähentämiseksi

Valtuustoaloite 28.4.2013

Kunnilla on vuodesta 2006 asti ollut velvollisuus maksaa yli 500 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta puolet. Tämä kuntaosuus tulee Turun kaupungille maksamaan esimerkiksi tänä vuonna arviolta noin 14 miljoonaa euroa.

Vuoden 2015 alusta työmarkkinatuen kuntaosuus lankeaa kunnille jo 300 päivää työttömänä olleiden kohdalla. Kustannukset tulevat siis nousemaan useilla miljoonilla euroilla.

Turussa on huonon taloustilanteen vuoksi suhtauduttava muutokseen suurella vakavuudella. Usean miljoonan euron lisämenoja ei voida hyväksyä. Monet kunnat ovat jo käynnistäneet erilaisia työllistämisohjelmia tilanteen helpottamiseksi. Esimerkiksi Vantaalla on saatu hyviä tuloksia viimeaikaisista työllistämistoimista.

Turulla on kahdeksan kuukautta aikaa tehdä uskottava työllistämisohjelma ja näin varautua työmarkkinatuen kuntaosuuksien rajuun kasvuun. Pitkäaikaistyöttömyyteen luisumassa olevat tulisi tavoittaa jo hyvissä ajoin ennen aikarajojen umpeutumista ja tehdä jokaiselle työkykyiselle työllistymissuunnitelma. On aivan liian myöhäistä puuttua työttömyyteen siinä vaiheessa, kun Kela ilmoittaa päivärajojen jo täyttyneen.

Turku karsii menojaan kovalla kädellä. Palveluista emme voi enää kauaa karsia. Sen sijaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota kasvun ja työllisyyden tukemiseen. Turku tarvitsee työtä, toimeliaisuutta ja verotuloja – ei työttömyydestä koituvia lisäkustannuksia.

 

Me allekirjoittaneet esitämmekin,

että Turku laatii toimenpideohjelman pitkäaikaistyöttömyyden kitkemiseksi ja työmarkkinatuen kuntaosuuksien vähentämiseksi.